William Slominski

Class: BronzeBIB: 303
Nationality: United States of AmericaGender: maleKTM XCW 300 2strokeTeam/Sponsors: Slomaniacs